meny
 

Hobbyfinale NM 2021 oppgaver

Rutenettet for alle oppgavene til hobbyfinalen finner du på http://nm.kryssord.no/hobby2021.pdf

 

Oppgave 1:

 VANNRETTLODDRETT 
10. Oppsats
11. Velklingende
12. Arbeidsreisende
13. Meieriprodukt
14. Uttale en språklyd
15. Afrikaner
17. Regulær
19. Østersjøstat
20. Kommune i Midthordland
24. Gult lys
26. Besværlig
28. Tropisk fugl
30. Militært fartøy
31. Taksere
32. Entré
35. Skrape
37. Overmåte
38. Innkvarteringshus for militært personell
39. Storslått
42. Stadig vekk
43. Forvitring
47. Kommersiell litteraturformidler
49. Ruinert
51. Blodåre
52. Kort og klar
54. Bakteriedrepende legemiddel
55. Bakeingrediens
56. Passasje for myke trafikanter
1. Klesplagg
2. Statsavgift
3. Bygge på
4. Tohjuling
5. Avkortning
6. Musikalsk ener
7. Langt fra identifiserbar
8. Partikler
9. Pust
16. Turutstyr
18. Oppvekst
21. Deltagelse
22. Fange
23. Være framherskende
25. Jamboree
27. Kjøttmat
29. Enslig forelder
33. Saltvannsfisk
34. Talentfull
36. Storslåtthet
40. Idrettsarrangement
41. Værvarsling
44. Avlyse
45. Oksefiletskive
46. Hannfugl
48. Britisk by ved Den engelske kanal
50. Pålitelig
53. Burvokter

 

Oppgave 2:

VANNRETT  LODDRETT
10. Plan for kapitalanbringelse
11. Kusk
12. Utsatt
13. Spørre seg selv
14. Helserelatert dokument
15. Kommune
17. Kart
19. Engelsk progrock- og poprockband
20. Propelldrevet amfibiefly
24. Reduksjon
26. Kontrollerende handling
28. Uten forhåndsbeskjed
30. Yrke
31. Beitemark
32. Arbeidsleder
35. Gi håp om
37. Entreprenør og industridesigner (to ord)
38. Overfylle
39. Gentil
42. Forbindelse
43. Insekt
47. Ettårig plante
49. Mynt
51. Redusere bemanning
52. Finlandssvensk forfatter
54. Oldsak
55. Kjøttmat
56. Register
1. Ha for lite tro på
2. Øvrige
3. Konsentrasjon
4. Fylke
5. Fugl
6. Grønnsak
7. Transportforsikring
8. Maskindel
9. Dansk by
16. Uunngåelig
18. Hai
21. Beskrivelse
22. Korrekt
23. Hovedetasje
25. Litterært publikum
27. Løpeseddel
29. Ikke-sykdomsfremkallende
33. Stuss
34. Storme
36. Politisk begivenhet
40. Uskikkethet
41. Rensende
44. Yrke
45. Fjellplatå
46. Elektronisk enhet
48. Real
50. Komponist som var med på å stifte Københavns Folkemusikskole
53. Tidligere kommune i Nord-Trøndelag

 

Oppgave 3:

VANNRETT  LODDRETT
10. Spesiallaget instrument
11. Dyr
12. Anomal
13. Høydereguleringsmekanisme
14. Petroleumsprodukt
15. Skivesopp
17. Tradisjonsstoff
19. Romersk gudinne
20. Kroppsdel
24. Maktsymbol
26. Farge
28. Tekstilredskap
30. Møbelmateriale
31. Medvirket i 21 loddrett (to ord)
32. Matrett
35. Retning innen arkitektur
37. Publisist
38. Enzym
39. Uvesentlig
42. Ugress
43. Tyskspråklig forfatter og dramaturg (to ord)
47. Reaksjonsform
49. Hunderase (to ord)
51. Monument
52. Vittighetsblad
54. Redningsaksjon
55. Populærkulturelt fenomen (to ord)
56. Magasin
1. Anføre detaljert
2. Varmebehandle
3. Manglende evne til å stå
4. Bomullsstoff
5. Romersk gud
6. Entusiastisk fan
7. Medarbeider
8. Fugl
9. Slå ut
16. Medisinsk utstyr
18. Forstad til London
21. TV-serie (to ord)
22. Bakverk
23. Kommune
25. Eliteidrett
27. Naturskapt formasjon
29. Forråtnelsesprosess
33. Bakverk
34. Bokstavmystikk
36. Byområde
40. Mark
41. Konkurranse
44. Husdyrrase (to ord)
45. Parallellstruktur
46. Matrett
48. Drikkelag
50. Skille
53. Embetsstilling
 

Innsending:

Innsending av besvarelser til hobbyfinalen gjøres per brevpost, og må være stemplet senest 20.november.

Adressen for innsending er:

NM kryssord, hobbyfinale
Egmont Publishing
Postboks 4683, Nydalen
0405 Oslo