Introduksjon - Gjerdet

Eksempel oppgave
Eksempel løsning
 
Gjerdet - eksempeloppgave
Gjerdet - eksempelløsning 6x6
Inne i diagrammet skjuler det seg et gjerde. Du skal avsløre det ved å trekke en sammenhengende strek fra prikk til prikk. Gjerdet skal aldri gå i kryss. Et tall i diagrammet forteller hvor mange sider av tallet som skal omgis av gjerdet. Der det ikke er tall står du fritt til å bygge gjerdet på hvilken som helst måte. I veien mot løsningen, kan det vel så viktig å "krysse bort" sider som ikke skal ha noe strek som å tegne streker.