Introduksjon - Sjøslag

Eksempel oppgave
Eksempel løsning
Sjøslag - eksempeloppgave
Sjøslag - eksempelløsning
Sjøslag - flåtedefinisjon

Det gjemmer seg et visst antall fiendtlige skip inne i diagrammet, og det er din jobb å finne dem. Tallene rundt diagrammet angir hvor mange skipsdeler som er i hver loddrette og vannrette rad. Ved hver oppgave får du angitt hvor mange og hvilken type skip du skal finne. Ved start kan noen rutene i diagrammet allerede være avslørt. Rutene det er bølger i kan ikke inneholde skipsdeler.
I veien mot løsning, kan det være et godt tips å krysse bort ruter der det ikke kan være noe skip. God jakt!