Introduksjon - Kakuro

Eksempeloppgave
Eksempelløsning
Kakuro eksempeloppgave
Kakuro eksempelløsning

Tallene i de sorte feltene er "stikkord" eller ledetall. Oppgaven er å fylle inn de hvite feltene slik at summen av tallene i de hvite feltene blir lik ledetallet for den aktuelle rekken. Vannrett stikkord står til venstre for rekken, loddrett stikkord står over rekken. Bare tallene 1-9 kan benyttes. Null kan ikke brukes. Hvert tall kan bare brukes en gang i hver summeringsrekke. Det vil si at "stikkordet" 4 kan gi løsningene 1+3 eller 3+1, men ikke 2+2, 4+0 eller 0+4. God hjernetrim!