Introduksjon - Japansk bildekryss

 

Japansk bildekryss - illustrasjonsbilde

 

 
Ta logikken i bruk og jobb deg frem til et bilde! Tallene utenfor diagrammet forteller hvor mange ruter på den linjen som skal fargelegges. Mellom hver oppgitte rutegruppe skal det være minst en tom rute. Stegene under viser deg enkle metoder for å komme igang med løsingen av bildekryssoppgavene.
 

1. Begynn med linjer der det er oppgitt at mange ruter skal fargelegges, som de to ytterste kolonnene i diagrammet til høyre. De kan potensielt fargelegges på tre forskjellige måter, som vist til høyre. (Pkt. 2).

 

Japansk bildekryss - howto 1

 
Japansk hodebry - howto 2
 

2. Det er tre mulige måter å fargelegge disse kolonnene på. De rutene som pilene peker på er overlappende mellom alle alternativene. Du kan derfor trygt fargelegge dem i diagrammet.

 3. Se nå på den andre vannrette linjen (1 1). Her har du nå fargelagt begge rutene som skal fargelegges, og du vet derfor at resten av rutene på denne linjen er tomme. Sett en X i dem. Det er viktig, så de ikke forvirrer deg senere! Ta så en titt på den fjerde loddrette linjen. Siden det er et kryss i den andre ruten, vet du at den første ruten også skal være tom. Her skal det jo fargelegges to sammenhengende ruter først. (Altså like viktig å blokkere ruter underveis som det er å fargelegge dem!)

 
Japansk hodebry - howto 3
 
Japansk bildekryss - howto 4
 4. Og slik fortsetter du - med å fargelegge eller krysse ut - mens et bilde gradvis blir avslørt. Dette kan i begynnelsen være vanskeligere enn det ser ut til, og en liten feil tidlig i oppgaven kan føre deg på ville veier. For å komme frem til riktig løsning må du være logisk, systematisk og tålmodig. Lykke til!